Internetowy system wideokonferencji, który umożliwia w czasie rzeczywistym udostępnianie dźwięku, obrazu z kamery, filmów wideo, prezentacji, tablicy czy ekranu własnego komputera. 

BBB działa na każdym urządzeniu (komputer, tablet, telefon) i na każdej nowoczesnej przeglądarce (Chrome, Firefox, Edge). W każdym miejscu i o każdej porze. 

BigBlueButton ma wbudowane integracje ze wszystkimi głównymi systemami zarządzania nauczaniem (LMS), w tym Canvas, Jenzabar, Moodle, Sakai i Schoology. Obsługuje także Learning Tools Interoperability (LTI) 1.0 do integracji z innymi systemami LMS (takimi jak Blackboard i D2L). – Można zintegrować to z CMS Drupal, WordPress

Oferujemy wdrożenie systemu na własnych serwerach, opiekę nad systemem, pomoc w konferencji oraz 1 h – szkolenie z obsługi platformy.

Najważniejsze funkcje BBB:

 • Wideo: udostępnianie obrazu z kamery, pokazywanie swojego pulpitu, rysowanie po tablicy albo wyświetlanie prezentacji.
 • Audio: wysokiej jakości dźwięki o niskim opóźnieniu.
 • Tablica: rysowanie, zapisywanie, zamazywanie i ponowne rysowanie
 • Prezentacje: udostępnianie prezentacji i omawianie ich slajd po slajdzie. 
 • Udostępnianie pulpitu: udostępnianie widoku z aplikacji lub przeglądarki. 
 • Czat: prowadzenie dyskusji ze słuchaczami oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w trakcie spotkania
 • Nagrywanie sesji do późniejszego odtwarzania

Idealne rozwiązanie dla nauczycieli / instruktorów!

Istnieją cztery główne przypadki użycia dla zaangażowania uczniów:

 • Korepetycje / godziny pracy wirtualnego biura
 • Odwrócona klasa
 • Współpraca grupowa ( możliwość podzielenia na grupy)
 • Pełne zajęcia online