network-2402637_1280
  • utworzenie i konfiguracja kalendarza online (zintegrowanego z pocztą lub nie)
  • wynajem miejsca na serwerze wraz z konfiguracją (VPS)
  • zarządzanie serwerami i serwerami NAS
  • doradztwo przy zakupie sprzętów i oprogramowania
  • opracowywanie systemów związanych z tworzeniem baz danych i ich bieżącą aktualizacją
  • tworzenie oraz konfiguracja systemów archiwizacji / backupów
  • optymalizacja rozwiązań w obszarze IT
  • monitorowanie infrastruktury IT